Przejdź do głównej treści

Stypendia dla twórców ludowych

Zapowiedź
element dekoracyjny
element dekoracyjny

Instytut Skrzynki zachęca twórców ludowych z powiatu poznańskiego do aplikacji w celu uzyskania stypendium na realizację projektów twórczych. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór do II Edycji Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowanego do ludowych artystów, rękodzielników i rzemieślników z terenu Polski.

Celem programu jest wspieranie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez program grantowy dla indywidualnego twórcy ludowego, dający możliwość pracy nad dziełem, co jest ważne zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętnościach i tradycjach z nimi związanych, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności. Priorytety Stypendium dotyczą projektów twórczych, zakorzenionych we wspólnocie lokalnej twórcy ludowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i treści zagrożonych zanikiem.

Efektem zrealizowanych projektów twórczych jest wykonanie dzieła (lub dzieł) sztuki ludowej, rękodzieła lub rzemiosła ludowego, wykazujących wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności oraz wysoki potencjał wzmacniania tych, które są zagrożone zanikiem.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji Stypendium na 2024 rok upływa 26.05.2024 roku. Wnioskodawcy, którzy prześlą formularz zgłoszenia w terminie do 19.05.2024 roku zostaną poinformowani przez NIKiDW o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych i mają możliwość naniesienia poprawek w terminie do 26.05.2024 roku.

Wnioski zgłoszeniowe należy przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa lub elektronicznie na adres: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl

Budżet Programu Stypendialnego NIKiDW dla Twórców Ludowych edycji 2024 wynosi 180.000 złotych.

Jednocześnie warto wspomnieć, że do końca kwietnia br. przyjmowane są także wnioski w naborze do programu stypendialnego „Mistrz – Uczeń” kierowanego do twórców ludowych, którzy są artystami, rzemieślnikami lub rękodzielnikami lub dopiero planują zdobyć nowe umiejętności i doskonalić warsztat pod okiem doświadczonego Mistrza.

Szczegółowe informacje na stronie: www.nikidw.edu.pl  e-mail: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl.

 

źródło i grafika: www.nikidw.edu.pl


  • Autor: Administrator Strony
  • Opublikowano: 23.04.2024, 08:46
  • Ostatnia edycja: 23.04.2024, 08:49
element dekoracyjny
element dekoracyjny