Przejdź do głównej treści

Nagroda dla Muzeum Rolnictwa w Szreniawie za wystawę „Szlachetne wydanie okowity”.

Relacja
element dekoracyjny
element dekoracyjny

Dnia 11 maja 2023 roku w Domu Spotkań z Historią w Warszawie wręczone zostały nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego. Organizatorami ustanowionej w roku 2016 nagrody są: Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz grono kolekcjonerów. Celem przedsięwzięcia jest docenienie zasług pracowników nauki, dziennikarzy oraz instytucji świata kultury w promocji kolekcjonerstwa, jako ważnego elementu ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego.

Decyzją kapituły VIII edycji konkursu Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało nagrodę za wystawę „Szlachetne wydanie okowity” ze zbiorów Adama Łukawskiego, przyznaną w kategorii „Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy”. Inicjatorem i współorganizatorem  wystawy był Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Nagrody przyznano także w kategoriach: „Dla pracownika nauki” – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich oraz „Dla dziennikarza” – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego.

„Chcieliśmy przyczynić się do tego, aby rozwijały się badania nad kolekcjami i kolekcjonerstwem, a sami kolekcjonerzy by chętniej udostępniali swoje zbiory szerokiej publiczności, a muzea chciały dla nich otworzyć swoje bramy i organizować wystawy” – mówił przewodniczący kapituły, wybitny kolekcjoner, zasłużony dla odzyskiwania polskich dóbr zagranicą, prof. dr hab. Wojciech Kowalski.

Wystawa „Szlachetne wydanie okowity” składająca się z ponad 400 artefaktów ze zbiorów Adama Łukawskiego została otwarta we wrześniu 2021 roku w budynku zabytkowej Gorzelni na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Wśród eksponatów znajdują się stare butelki – niektóre nawet z historyczną zawartością, etykiety, szyldy, dokumenty i gadżety związane z szlachetnymi trunkami produkowanymi od połowy wieku XIX do lat 50-tych wieku XX. Wystawie towarzyszy katalog przybliżający tło historyczne tak ważnej branży przemysłu rolnego jaką była produkcja napojów alkoholowych, a także opisujący dokładnie całą kolekcję. Wystawa ukazuje dwa wieki historii tej gałęzi przemysłu, ale również jest tłem dla refleksji i rozważań na temat historii oraz kultury naszego kraju i regionu.  Nie zawartość butelek, a grafiki je zdobiące, wspomniane szyldy i plakaty są tym elementem dziejów branży alkoholowej, którą poznać mogą odwiedzający muzeum. Większość artefaktów związanych jest z naszym regionem, ale znalazły się także nowoczesne w tamtych czasach formy reklamy produktów alkoholowych firmy J.A. Baczewski ze Lwowa. Warto nadmienić, że zaprezentowane przedmioty stanowią jedynie ułamek liczącego blisko 5 tys. artefaktów prywatnego zbioru Adama Łukawskiego. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających do 31 października 2023 roku.


  • Autor: Administrator Strony
  • Opublikowano: 16.05.2023, 13:32
  • Ostatnia edycja: 18.05.2023, 10:04
element dekoracyjny
element dekoracyjny