Przejdź do głównej treści

Konferencja szkoleniowo-warsztatowa dotycząca wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży

Relacja
element dekoracyjny
element dekoracyjny

W piątek, 27 października w Instytucie w Skrzynkach, w gminie Stęszew odbyła się konferencja szkoleniowo-warsztatowa dotycząca wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzież w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego, zaburzeń i chorób psychicznych. Wydarzenie adresowane było do specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego, w tym do psychologów i pedagogów ze szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Spotkanie w Skrzynkach otworzył wicestarosta poznański Tomasz Łubiński. – Działamy tak, aby specjalistów, którzy są tak potrzebni w naszych szkołach i poradniach nie zabrakło, ale także, by wesprzeć ich w pracy, między innymi poprzez organizację konferencji będącej platformą wymiany doświadczeń – mówił Tomasz Łubiński.  – Widzimy, że dzieci mają problemy, różne, wynikające z niezaspokojonych potrzeb, ale także z tego, że wirtualna rzeczywistość często staje się ważniejsza niż ta prawdziwa. Jako powiat, poprzez finansowe wsparcie i działania Fundacji Akme staramy się im pomóc – dodał T. Łubiński.

– Współpraca z powiatem poznańskim to możliwość dotarcia do specjalistów ze szkół prowadzonych przez powiat poznański. Czasy dla dzieci i młodzieży są trudne, to zarówno pandemia jak i nadmiar bodźców, które rozregulowują dzieci i młodzież. I trzeba o tym rozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Szukać odpowiedzi, jak o dzieci i młodzież zadbać, by prawidłowo mogli funkcjonować w swoim środowisku lokalnym, w szkole, w rodzinie – mówił Paweł Skalik, prezes Zarządu Fundacji Akme z Poznania.

W pierwszej części spotkania odbył sią panel dyskusyjny, z udziałem psychiatry dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuty, dotyczący depresji, stanów lękowych oraz samookaleczeń. – Widzimy, że dzieci wiedzą czego potrzebują, często to wyrażają i to od nas dorosłych zależy bardzo dużo, żeby dzieciom zaproponować wsparcie realne do ich potrzeb i oczekiwań. Dlatego tak cenna jest wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i poglądów – podkreślała uczestnicząca w konferencji Eliza Nowakowska zastępca dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie.

W drugiej części spotkania omówiono zagadnienia związane m.in. ze spectrum autyzmu oraz wparciem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Przedstawiono również dobre praktyki w pokonywaniu trudności, z którymi mogą mierzyć się w swojej pracy specjaliści udzielający wsparcia dzieciom i ich rodzicom.

Konferencja była częścią finansowanego z budżetu powiatu poznańskiego projektu pn. „Porozmawiajmy”,  w ramach którego realizowane są warsztaty umiejętności społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat poznański, warsztaty dla nauczycieli i rodziców dotyczące profilaktyki problemów zdrowia psychicznego występujących wśród młodzieży. Realizatorem zadania, wybranym w otwartym konkursie ofert, jest Fundacja Akme z siedzibą w Poznaniu.

Tekst i fotografie: Izabela Karabon, Anna Jaworska


  • Autor: Administrator Strony
  • Opublikowano: 29.10.2023, 09:09
  • Ostatnia edycja: 29.10.2023, 19:59
element dekoracyjny
element dekoracyjny