Przejdź do głównej treści

Dofinansowanie dla KGW na prowadzenie działalności statutowej

Informacje
element dekoracyjny
element dekoracyjny

Od 3 kwietnia 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2023 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. W 2023 roku stawka pomocy wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które:

 • zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
 • posiada numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. nr EP.

KGW może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

 • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Formularz wniosku, instrukcja wypełnienia i pozostałe informacje dostępne są stronie ARiMR.


 • Autor: Administrator Strony
 • Opublikowano: 05.04.2023, 09:09
 • Ostatnia edycja: 05.04.2023, 09:14
element dekoracyjny
element dekoracyjny