Przejdź do głównej treści

„Chcesz mieć kości całe? Prowadź byka na drążku!”

Wystawa
element dekoracyjny
element dekoracyjny

Problem wypadków podczas pracy na gospodarstwach jest ważny i nadal aktualny. Stąd pomysł, aby poprzez wystawę  przedstawić problematykę bezpieczeństwa pracy na wsi i w przetwórstwie rolno-spożywczym. Organizatorem wystawy jest Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

Dzięki prezentowanym eksponatom publiczność może zapoznać się z tematyką bhp w ujęciu historycznym i przekonać się, na jakie wypadki byli narażeni nasi przodkowie w większości pracujący i mieszkający na wsi. Na wystawie zaprezentowano też współczesne zasady bhp w rolnictwie. Najważniejsze zagadnienia zaakcentowano dzięki materiałom edukacyjnym pozyskanym od instytucji z nami współpracujących z Muzeum – Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.  Uzupełnieniem narracji wystawy są filmy instruktażowe z lat 50–60. XX wieku realizowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, które ukazują „ku przestrodze” groźne wypadki na wsi spowodowane niewłaściwą pracą z maszynami i zwierzętami gospodarskimi, zagrożenia pożarowe, a także instruują, w jaki sposób higienicznie pozyskiwać mleko.

Wystawa potrwa do 9 lipca br.

Miejsce: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, pawilon nr 8.

Strona organizatora – Muzeum


  • Autor: Administrator Strony
  • Opublikowano: 17.05.2023, 09:14
  • Ostatnia edycja: 17.05.2023, 09:26
element dekoracyjny
element dekoracyjny