Przejdź do głównej treści

XII Forum Szlaku Cysterskiego

Informacje
element dekoracyjny
element dekoracyjny

Od 2005 roku we współpracy z władzami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, na terytorium których znajdują się różne ośrodki cysterskie i pocysterskie, organizowane jest co roku „Forum Szlaku Cysterskiego”, którego celem jest m.in. popularyzacja idei szlaku, integracja działań i wymiana poglądów na temat organizacji szlaku na ziemiach polskich. Pierwsze Forum odbyło się w Bierzwniku, a jego idea jest kontynuowana rokrocznie w różnych regionach Polski. XII Forum Szlaku Cysterskiego odbędzie się  w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2023 w  miejscowościach: Owińska, Wągrowiec, Łekno. W pierwszym dniu Forum udział weźmie Instytut Skrzynki.

Ramowy program wydarzenia:

30 czerwca 2023 (piątek) Owińska

 • 9.00-9.55 – Rejestracja uczestników i zapisy na oprowadzanie
 • 10.00-11.30 – I część merytoryczna (aula):
  1. Jan Grabkowski (Starosta Poznański) – słowo wstępne

  2. Wiesław Biegański (Powiatowy Konserwator Zabytków), Aneta Kołuda (Wójt Gminy Bierzwnik, Przewodnicząca Zarządu OSGC), Przemysław Majchrzak (Wójt Gminy Wągrowiec), mgr inż. Bartłomiej Maternicki (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach) – wystąpienia otwierające

  3. Wiesław Biegański (Powiatowy Konserwator Zabytków) – Krajobraz pocysterski Owińsk; dawny zespół klasztorny cysterek – wyzwania współczesności

  5. Dr Barbara Stolpiak (archeolog) badania archeologiczne na terenie Owińsk 30’
 • 11.30-11.50 Przerwa kawowa (hall przy auli)
 • 11.50-12.40 – II część merytoryczna (aula)
  1. Teresa Mikulska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Współpracy z
  Zagranicą) Szlaki kulturowe nowe wyzwania i szanse oraz perspektywy współpracy. 25’

  2. Prof. Rafał Witkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych w Poznaniu) Życie codzienne cysterek
  owińskich w źródłach XVI i XVIIwiecznych (wizytacje opackie) 25’
 • 12.40-13.00 Przerwa kawowa (przy auli)
 • 13.00-14.00 – III część merytoryczna (+podsumowanie/zaproszenie na kolejny dzień)
  1. Prof. Jarosław Dumanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyrektor Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu) Kuchnia klasztorna. Jedzenie i religia w czasach staropolskich.

  2. Zbigniew Kmieć (ekspert od polskich produktów lokalnych) oraz Kajetan Świokła (szef kuchni Dworu Skrzynki – Instytut Skrzynki) – pokaz kulinarny z degustacją kuchni staropolskiej
 • 14.15-15.45 prowadzenie po klasztorze i parku (ok. 45’ tj. 14.1515.00 , 15.0015.45)
  1. Grupa I (klasztor, park)

  2. Grupa II (park, klasztor)
 • 16.15-17.30 Koncert muzyki dawnej polskich i europejskich twórców renesansu i baroku (kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Owińskach)
 • 17.30-19.00 Obiadokolacja (duży refektarz)

1 lipca 2023 (sobota) Wągrowiec

 • 10.15-11.15 Część merytoryczna (krużganki klasztoru pocysterskiego w Wągrowcu)
  1. Dr Maciej Przybył (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) Wspomnienie o profesorze Andrzeju Marku Wyrwie i działalności Ekspedycji Archeologicznej „Łekno”

  2. Marcin Moeglich (Muzeum Regionalne w Wągrowcu) Projekt Cisterscapes (Cysterskie krajobrazy łączące Europę) założenia, działania i realizacja
 • 11.15-11.45 Przerwa kawowa
 • 11.45-13.00 Spacer Wędrownym Szlakiem Cysterskim
 • 13.00-13.30 Odpoczynek na Księżym Kacerku lub w Opatówce (przerwa kawowa)
 • 13.30-13.45 Przejazd do Tarnowa Pałuckiego
 • 13.45-14.50 Zwiedzanie kościoła drewnianego pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
 • 14.50-15.30 Przejazd na Stanowisko archeologiczne Ł3, opowieść o Oknie Soli
 • 15.30-16.30 Przejazd do kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łeknie, opowieść o Dokumencie Zbyluta
 • 16.30-17.00 Obiad (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Bracholinie)
 • 17.00-17.30 Warsztaty o tematyce ziołolecznictwa (taras ośrodka) lub alternatywnie spacer na Bracholińską Ostoję

2 lipca 2023 (niedziela) Łekno Jarmark Cysterski; miejsce: Targowisko w Łeknie

 • Indywidulany udział w Jarmarku

Organizatorzy: Powiat Poznański, Gmina Wągrowiec, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich.

plakat Forum Szlaku Cysterskiego


 • Autor: Administrator Strony
 • Opublikowano: 31.05.2023, 09:44
 • Ostatnia edycja: 16.06.2023, 13:11
element dekoracyjny
element dekoracyjny